Põllumajandusehitus on valdkond, mis areneb väga jõudsasti ning kus kvaliteedinõudmised suurenevad pidevalt. Filkester OÜ arenguvõimaline meeskond on ennast pidevalt kursis hoidnud olulistemate uuenduste ja nõuetega, mis põllumajandusehituse puhul toimunud on ning tänu sellele saame Tellijale pakkuda parimat kvaliteeti. Lisaks omame võimekust teostada paljud tööd oma ehitajatega, tänu millele saame kliendile pakkuda lisaks kvaliteetsele ja kiirele tööle ka taskukohasemat hinda.

Põllumajandusehituses omame kompetentsi ehitamaks järgmisi hooneid:  

1) Farmid;
2) Laudad;
3) Sigalad;
4) Tallid;
5) Kanalad;
6) Küünid;
7) Hoidlad.