Filkester OÜ on kogu oma tegevusaja jooksul pakkunud abikätt korterühistutele, et muuta kortermajades elavate inimeste elukvaliteeti paremaks. Seda mitte ainult välise ilme parandamise näol, vaid ka soojustades fassaade ja katuseid, paigaldades kaasaaegseid ventilatsiooniseadmeid ja läbi selle säästes olulisel määral elanike küttearveid ja parandades ka õhu kvaliteeti. Lisaks kortermajale teeme korda ka ümbruskonna – soovi korral püstitame piirdeaiad, ehitame valmis teed ja platsid ning korrastame haljastuse.

Kokkuvõtvalt – pakume korterühistutele järgmisi töid:

1) Fassaaditööd;
2) Katusetööd;
3) Avatäited;
4) Ventilatsioonitööd;
5) Piirdeaiad;
6) Teede ja platside ehitus;
7) Haljastus.