Filkester OÜ pakub alltöövõttu kvalifitseeritud tööjõuga. Meie meeskond koosneb rohkete teoreetiliste ja mis veelgi olulisem, praktiliste teadmistega töötajatest, kelle jaoks pole ükski töö liiga keeruline.

Filkester OÜ pakub alltöövõtu käigus järgmisi töid:

1) Betoonitööd;
2) Müüritööd;
3) Montaažitööd;
4) Fassaaditööd.

Betoonitööd – Filkester OÜ omab pikaajalisi kogemusi erinevate betoonist hoonete ja rajatiste ehitamisel. Pakume nii monoliit- kui monteeritavast betoonist valmivaid lahendusi. Loomulikult pakume ka projektipõhiselt erikonstruktsioonide ehitamist.

Filkester OÜ poolt saavad teostatud järgmised tööd:

1) Betoonpõrandad;
2) Betoonseinad;
3) Betoonist vahelaed;
4) Betoontrepid;
5) Betoonpostid;
6) Betoonist vundamendid;
7) Projektipõhised erikonstruktsioonid.

Müüritööd -  Filkester OÜ professionaalsed töötajad on müüriladumisega tegelenud juba pikki aastaid. Müüritööd on maja ehitamisel üks olulisemaid etappe ning selle teostamiseks ei piisa vaid suurest pealehakkamisest vaid tarvis läheb ka teravat silma ning ülimalt täpset teostust. Vastasel juhul võib edasisel maja ehitusel tekkida suuri probleeme. Meie tööjõud on antud tööks kõrgelt kvalifitseeritud, olenemata sellest, kas püstitatud müür on osa eramust, kortermajast või laohoonest.

Montaažitööd – Tänu hästi organiseeritud töödele ja professionaalsele meeskonnale oleme teostame erinevate raskusastmetega raudbetoon- ja teraselementide montaažitöid.

Fassaaditööd – Fassaaditööd on üks valdkondadest, millega Filkester OÜ on tegelenud juba ettevõtte loomisest alates. Seega omame pikaajalisi kogemusi antud tööde teostamiseks. Võrreldes algusaastatega on oluliselt muutunud materjalid ja nende kvaliteet. Meie ettevõte on kogu tegevusaja vältel hoidnud ennast kursis kõikide uudsete lahendustega, seejuures peab Filkester OÜ kõige tähtsamaks kasutatavate materjalide kvaliteeti. Seda ikka selleks, et Tellijale pakkuda parimat teenust ning tulemust.